Reggio Emilia

EYRA

REGGIO EMILIA

RE Lärande ekonomisk förening

REGGIO EMILIA-FILOSOFIN

 

En av grundtankarna hos Loris Malaguzzi, som utvecklade filosofin, är att barn vill veta - de skapar sin egen kunskap. Hjärnans naturliga tillstånd är att forska, att låta tankarna ställa frågor. Den vuxne ska vara medforskare och utmanare. På så sätt ska barnen få redskap att hantera och möta den komplexa värld vi lever i. Malaguzzi betonar att Reggio Emilia-filosofin inte är en färdig pedagogik som är tänkt att kopieras, utan man ska arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Däremot kan man inspireras av dess tankarna att alla barn kommunicerar på olika sätt med olika uttrycksmedel samt att alla barn bär på en egen historia med egna erfarenheter.

 

Reggio Emilia är ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger

på tron på barnens möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete. Pedagogerna är  medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen.

 

Kortfattat kan man kan säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

 

Inom Reggio Emilia-filosofin värderas processen fram och inte enbart den färdiga produkten, då barnets kreativa förmåga uttrycks och syns i processen. Man arbetar med olika projekt som utgår från barnens intressen och därmed också är grunden för projektets tema. Genom att dokumentera barnens lek, kommunikation, konfliktlösning, skapande och konstruktioner blir man som pedagog mer lyhörd och respektfull för de förmågor barnet har.

 

För mer information om Reggio Emilias pedagogiska filosofi,

sök in på Reggio Emilia Institutet: www.reggioemilia.se.

Vi tipsar också om deras skolprojekt!

KONTAKT

 
 
 
 

Senast uppdaterad: 17/12-2019

RE Lärande ekonomisk förening

Copyright @ All Rights Reserved