Förening och huvudman

FÖRENING OCH HUVUDMAN

 

 

EYRA

FÖRENING OCH HUVUDMAN

RE Lärande ekonomisk förening

Reggio Emilia Lärande (RE Lärande ekonomisk förening) skulle ha varit huvudman för Eyraskolan. Föreningen bildades den 28 december 2016 med syfte att ansöka om att starta en ny fristående skola. Föreningen utgörs av en styrelse bestående av initiativtagarna till föreningen.

 

RE Lärande ekonomisk förening bildades 18 januari 2017 med syfte att starta och driva en Reggio Emilia-inspirerad grundskola i Örebro. Styrelsen har under åren arbetat för och undersökt förutsättningar för att etablera en sådan skola. Som en viktig del i detta arbete har styrelsen etablerat en rad kontakter med såväl politiker och tjänstemän inom Örebro kommun som med andra aktörer och partners.


I huvudsak har föreningens och styrelsens arbetet varit fokuserat och inriktat på själva ansökningsprocessen. Föreningen har inkommit med två ansökningar och fått avslag på båda. Den senaste ansökan som skickades in 2018 avslogs med motiveringen att man inte kunde tillgodoräkna de intresseundersökningar som hade legat som underlag för verksamhetsplan och budget. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten - som valde att gå på Skolinspektionens linje.


Den 1 januari 2019 skärptes villkoren för ansökningar hos Skolinspektionen, något som försvårade möjligheterna för föreningen att ånyo skicka in en ansökan. Styrelsen beslutade att pröva möjligheten att uppvakta andra befintliga skolaktörer för att höra om intresse för en skoletablering. Då styrelsen inte fått gehör för sin inbjudan, bedömer densamma att det saknas förutsättningar för ett fortsatt arbete och därmed elimineras föreningens syfte och möjlighet för ett fortsatt arbete.

KONTAKT

 
 
 
 

Senast uppdaterad: 17/12-2019

RE Lärande ekonomisk förening

Copyright @ All Rights Reserved