Förening och huvudman

FÖRENING OCH HUVUDMAN

 

 

EYRA

FÖRENING OCH HUVUDMAN

RE Lärande ekonomisk förening

Reggio Emilia Lärande (RE Lärande ekonomisk förening) kommer att vara huvudman för Eyraskolan. Föreningen bildades den 28 december 2016 med syfte att ansöka om att starta en ny fristående skola. Föreningen utgörs av en styrelse bestående av initiativtagarna till föreningen.

 

I styrelsen är vi tre yrkesverksamma pedagoger som sedan några år tillbaka har jobbat fram idén att starta en ny grundskola i Örebro med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Vi upplever att det finns en stor efterfrågan från föräldragrupper och det glädjer oss att Örebro kommun också välkomnar en sådan skola - det framgår av kommunens remissyttrande till Skolinspektionen.

KONTAKT

 
 
 
 

Senast uppdaterad: 5/10-2019

RE Lärande ekonomisk förening

Copyright @ All Rights Reserved