Eyraskolan

EYRA

EYRASKOLAN

RE Lärande ekonomisk förening

EYRASKOLAN

 

 

Ambitionen var att Eyraskolan skulle starta med  klasser i årskurserna F-6/9. Eyraskolan skulle ha haft en tydlig profil och inriktning inom Reggio Emilia-filosofin.


Reggio Emilia handlar om ett förhållningssätt där alla barn ses som kompetenta med en stark drivkraft att lära sig och utforska världen och där lärande och kunskap både kan inhämtas och uttryckas genom en variation av estetiska uttrycksformer. Ledord är glädje, nyfikenhet och att vi upptäcker lärandet tillsammans!

 


KONTAKT

 
 
 
 

Senast uppdaterad: 17/12-2019

RE Lärande ekonomisk förening

Copyright @ All Rights Reserved