Eyraskolan

EYRA

EYRASKOLAN

RE Lärande ekonomisk förening

EYRASKOLAN

 

 

Ambitionen är att Eyraskolan startar med  klasser i årskurserna F-6/9. Eyraskolan kommer att ha en tydlig profil och inriktning inom Reggio Emilia-filosofin. Reggio Emilia handlar om ett förhållningssätt där alla barn ses som kompetenta med en stark drivkraft att lära sig och utforska världen och där lärande och kunskap både kan inhämtas och uttryckas genom en variation av estetiska uttrycksformer. Ledord är glädje, nyfikenhet och att vi upptäcker lärandet tillsammans!

 

Skolan är tänkt att organiseras utifrån enparallelliga klasser i respektive årskurs med upp till ca 175 elever vid  utbyggd verksamhet åk F-6. I de yngre årskurserna F-3 planerar vi för åldersblandade grupper. Arbetslagen organiseras utifrån  åk F-3 och 4-6. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare (pedagogista) och ytterst av skolledning och rektor. Skolan kommer att ha ett elevhälsoteam som  förutom rektor består av kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, och specialpedagog.

 

Skolans etablering och lokalisering i Örebro beror på tillgång till ändamålsenliga lokaler eller byggklar tomtmark.

 

KONTAKT

 
 
 
 

Senast uppdaterad: 5/10-2019

RE Lärande ekonomisk förening

Copyright @ All Rights Reserved